Contactpersonen

Frans van de Velde
secretariaat@rijswijksstrijdkoor.nl

Mieke Wiegers (penningmeester)
NL09INGB0000123824 ten name van A.W. Wiegers